Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Poskytujeme profesionálne služby v nasledovných oblastiach:

// Prenájom zvukovej aparatúry

// Prenájom špeciálnej svetelnej techniky

// Technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí

// Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských, športových a zábavných akcií

www.djrp.sk // Ozvučovacia a osvetľovacia technika